Privacyverklaring

U bezoekt de website van Want Support. Het onderstaande is van toepassing op dit website-adres: https://www.wantsupport.nl. Deze website kunt u bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en/of enige informatie over uzelf te verschaffen.

 

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld

Want Support kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Want Support of omdat u deze zelf aan Want Support hebt verstrekt.

Want Support kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres- / uw IP-adres

 

Waarom worden persoonlijke gegevens verzameld

Want Support verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Want Support uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

 

Hoelang worden persoonlijke gegevens bewaard

Want Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Als er wel een overeenkomst tot stand komt bewaren wij uw conform de wettelijke eisen hiervoor.

 

Delen van persoonlijke gegevens

Want Support deelt geen persoonlijke data. Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketing doeleinden.

 

In kaart brengen websitebezoek

Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde (en niet tot individuele personen herleidbare) vorm gebruikt. Want Support verzamelt standaard geen persoonlijke gegevens over bezoekers. Persoonlijke gegevens worden niet alleen gecreëerd door interacties van u als gebruiker van deze site…persoonlijke gegevens kunnen ook gegenereerd worden door technische processen zoals bijvoorbeeld contact- en reactieformulieren. Om die reden maakt Want Support geen gebruik van een reactie-/contactformulier.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wantsupport.nl.

Want Support zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Gegevens beveiligen

Want Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Want Support verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met mij op via info@wantsupport.nl.

 

Http://www.wantsupport.nl is een website van Want Support te Barneveld,  KVK 66898412.

Want Support is als volgt te bereiken:

Telefoon: +31 6 18 79 61 68

E-mailadres: info@wantsupport.nl