Klant groepen

Want Support werkt voor veel opdrachtgevers in verschillende sectoren.

Woning- corporaties

Publieke sector

Non-profit organisaties

Profit organisaties

Zorg

Woningcorporaties

Wij hebben meer dan twintig jaar ervaring met het werken voor woningcorporaties. Wij worden vooral ingezet op Woonafdelingen. Met name op het gebied van: bewonersbegeleiding, sociaal beheer, leefbaarheid, debiteurenbeheer, huurincasso, verhuur, advies en voorlichting hebben wij veel ervaring.

Zorg

In de zorgsector bieden wij begeleiding bij dagbesteding, logeeropvang, woonlocaties, ambulante begeleiding.

  Publieke sector

  Wij bieden onze diensten aan gemeenten, centra voor Werk & Inkomen, WMO, Sociaal Domein.

   Profit organisaties

   Wij werken ook voor commerciële partijen zoals bouwbedrijven en adviesbureaus voor bouw en vastgoed. De diensten die wij hier met name leveren zijn bewonersbegeleiding, sociale projectbegeleiding, woonconsulent bij herstructurering, nieuwbouw en renovatie.

    Non-profit organisaties

    Ook op de volgende gebieden kunt u gebruik maken van onze diensten:

    • Arbeidsbemiddeling
    • Organisaties voor algemeen maatschappelijk werk
    • Vluchtelingenwerk
    • Justitiële inrichtingen
    • Organisaties voor maatschappelijke opvang
    • Slachtofferhulp
    • Verslaafdenzorg
    • Bureau sociaal raadslieden
    • Welzijnswerk